اینفوگرافیک

اینفوگرافیک چیست؟ اینفوگرافیک را با ما بیاموزید. اینفوگرافیک نمایش تصویری از داده‌ها و مفاهیم پیچیده است که می‌تواند تقریباً در هر صنعت برای پوشش تقریباً هر موضوعی استفاده شود.       میدوری ندیگر، طراح اطلاعات Venngage ، آن را به زیبایی با تعریف اینفوگرافیک خود جمع‌بندی کرد: “اینفوگرافیک ها روش مناسبی برای جذاب و …

اینفوگرافیک Read More »